Головний редактор

Шуляк Антоніна Миколаївна – Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, доктор політичних наук, доцент, завідувач кафедри міжнародних комунікацій та політичного аналізу (головний редактор).

Редакційна колегія

Бояр Андрій Олексійович – Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин та управління проектами. 

Вавринюк Анджей Антоні – Вища професійна державна школа (Польща, м. Хелм), доктор габілітований у галузі гуманітарних наук, професор кафедри міжнародних відносин.

Васюта Ольга –  Педагогічний університет імені Національної освітньої комісії у Кракові (Польща, м. Краків), доктор політичних наук, професор, директор Інституту наук про безпеку;

Вознюк Євгенія Василівна – Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, кандидат політичних наук, доцент кафедри міжнародних відносин та регіональних студій (відповідальний секретар).

Вояковський Даріуш – Інститут соціології Жешувського університету (Польща, м. Жешув), доктор габілітований у галузі гуманітарних наук, професор Департаменту центральноєвропейських досліджень.

Карпчук Наталія Петрівна – Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, доктор політичних наук, професор кафедри міжнародних комунікацій та політичного аналізу.

Клепка Рафал – Педагогічний університет імені Національної освітньої комісії у Кракові (Польща, м. Краків), доктор політичних наук, доцент Інституту наук про безпеку.

Коцан Наталія Несторівна – Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, завідувач кафедри міжнародних відносин та регіональних студій, доктор географічних наук, професор.

Кулик Сергій Михайлович – Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, кандидат політичних наук, доцент кафедри міжнародних відносин та регіональних студій.

Малиновський Валентин Ярославович – Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, доктор політичних наук, професор кафедри політології та державного управління.

Ніколаєнко Наталія Олександрівна – Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського, доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри політології.

Павліха Наталія Володимирівна – Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, доктор економічних наук, професор, проректор.

Пєхов’як-Лампарська Джоанна – Університет Ніколая Коперніка в Торуні (Польща, м. Торунь), кафедра історії міжнародних відносин, доктор політичних наук.

Піпченко Наталія Олександрівна – Інститут міжнародних відносин Київського національного університету  імені Тараса Шевченка, доктор політичних наук, доцент кафедри міжнародної інформації.

Прокоп Мар’яна – Університет імені Яна Кохановського (Польща, м. Кельце), кафедра країни Північної Європи, доктор політичних наук.

Ротар Наталія Юріївна – Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, доктор політичних наук, професор кафедри політології та державного управління.

Сидорук Тетяна Вікторівна – Національний університет «Острозька академія», доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри міжнародних відносин.

Тихомирова Євгенія Борисівна – Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, доктор політичних наук, професор кафедри міжнародних комунікацій та політичного аналізу.

Турчин Ярина Богданівна – Національний університет «Львівська політехніка», директор Інституту гуманітарних та соціальних наук, доктор політичних наук, професор кафедри політології та міжнародних відносин.

Федонюк Сергій Валентинович – Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, кандидат географічних наук, доцент кафедри міжнародних комунікацій та політичного аналізу, декан факультету міжнародних відносин.

Хома Наталія Михайлівна – Львівський національний університет імені Івана Франка, доктор політичних наук, професор кафедри теорії та історії політичної науки.

Ярош Оксана Богданівна – Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри політології та державного управління.